STAFF

20180310105539.jpg
Owner
MASAMITSU MINEGISHI
20180211185510.jpg
Top Stylist
TAKUYA YONEYAMA
20180211185555.jpg
Stylist
TOMOYA HASHIGUCHI
20180702181314.jpg
Stylist
SOMA HONDA